Aeroportul International Satu Mare

Aniversarea Centenarului Aviatiei Civile Române (RO/EN)

Aniversarea Centenarului Aviatiei Civile Române (RO/EN)

Publicat pe: 2020-05-13 13:05:44

La 24 iunie 1920, prin decretul nr. 2705 (M.O. nr.67/26.06.1920), este înființată Direcţiunea Aviaţiunii în cadrul Ministerului Comunicaţiilor.

Pentru Aviaţia Civilă din Romania, acesta constituie actul de naștere.

Citez din Referatul d-lui preşedinte de consiliu de miniştri către consiliul de miniştri ca fundamentare la Decretul 1489 din 09 iunie 1920, prin care se înfiinţa Ministerul Comunicaţiilor:

…”Navigaţiunea aeriană este o problemă total nouă care azi se impune în mod imperios, mai ales după rolul ce l-a jucat în timpul războiului.

Transportul rapid de călători, de coletărie uşoară, şi mai ales serviciul de poştă acut, iată principalele atribuţii ale acestui mod de locomoţiune deocamdată.

Nu ştim ce ne rezervă viitorul şi unde ne vom opri pe calea progresului navigaţiei aeriene.”

La 6 iulie 1920, prin decretul nr. 2842 ( M.O. nr. 77/08.07.1920), inginerul Ştefan MIREA care s-a ocupat de înființarea Directiunii Aviatiunii  in cadrul Ministerului Comunicatiilor este numit Director al acesteia.

Legea privind „Înființarea şi Exploatarea Liniilor de Navigație Aeriană” este votată pe 23 august 1920 de Adunarea Deputaților şi pe 26 august de Senatul României, fiind publicată in M.O. nr. 129/14.09.1920.

La 13 octombrie 1920, prin decretul nr. 4146 (M.O nr.5794/27.10.1920), sunt stabilite atribuțiile „Direcțiunii Aviatiunii”.

Inginerul Stefan MIREA este artizanul înfiinţării si creării bazelor industriei aviaţiei civile ca instituţie ce urma să se dezvolte în contextul mondial determinat de tratatul de la Trianon, noua arhitectură a Europei si de adoptarea şi semnarea Convenției Internaționale pentru Aviație Civilă din 1919 de la Paris.

 Ioan Vasile BUIU – Academia Română - Membru al Comitetul Român pentru Istoria si Filosofia Științei si Tehnicii  CRIFST

Dan Corneliu HADÎRCA - Inspector Aeronautic

 

Celebration of a century for Romanian CAA

 

In June 24th 1920, through the decision 705 (OJ no.67/26.06.1920) the Aviation Division is set upin the framework of the Ministry of Communication. 

For the Romanian Civil Aviation this moment constitutes its birth act.

Quoting from the President of the Council of Ministers as base for the Decree1489 from June 9th 1920 through which the Ministry of Communication is set up: 

…”Air navigation is a completely new issue that is clearly imposed to us especially after its play during war. 

Fast transport of passengers, small parcel and postal services - these are the main attributes of this transport way.   

We have no clue about the suprises of the future and where we will stop in the air navigation development.”

On July 6th 1920 through the decision 2842 (OJ no 77/08.07.1920) the engineer Stefan MIREA, who has been involved in setting up of the Aviation Division in the framework of Ministry of Communication, is appointed manager.

 The Law on „Set up and Exploitation of te Air Navigation Ways” is voted on August 23rd, 1920 by the Assembly of Deputees and The Romanian Senate and this law has been published in the Official Journal no 129/14.09.1920.

On October 13th 1920 through the decree no 4146 (OJ no. 5794/27.10.1920) the main responsibilites of the „Aviation Department” are established. 

The engineer Stefan MIREA is the creator of the basis of civil aviation industry, as institution, which will develop widely after Trianon Treaty, the new architecture of Europe and signage of ICAO basis in Paris in 1919.

 

Vremea
Stiri
Reabilitare si modernizare suprafete de miscare si extindere aerogara la aeroportul Satu Mare
Reabilitare si modernizare suprafete de miscare si extindere aerogara la aeroportul Satu Mare
Contractul de finantare pentru implementarea proiectului ,,Reabilitare si modernizare suprafete de miscare si extindere aerogara la aeroportul Satu Mare' a fost ...
Detalii

Aeroporturile marchează ridicarea restricțiilor de călătorie intra-UE cu 10 Angajamente pentru public și 10 Recomandări pentru factorii de decizie
Aeroporturile marchează ridicarea restricțiilor de călătorie intra-UE cu 10 Angajamente pentru public și 10 Recomandări pentru factorii de decizie
  Comisarul UE pentru Transporturi Vălean salută angajamentele ACI EUROPE privind “restabilirea cu încredere și în singuranță a cone ...
Detalii

Aniversarea Centenarului Aviatiei Civile Române (RO/EN)
Aniversarea Centenarului Aviatiei Civile Române (RO/EN)
La 24 iunie 1920, prin decretul nr. 2705 (M.O. nr.67/26.06.1920), este înființată Direcţiunea Aviaţiunii în cadrul Ministerului Comunicaţiilor. ...
Detalii