Aeroportul International Satu Mare

Formalitati

Ghidul călătorului


Prezenţa la aeroport

Vă recomandăm să vă programaÅ£i sosirea la aeroport cu două ore înainte de ora decolării pentru zborurile internaÅ£ionale ÅŸi cu cel puÅ£in o oră înainte pentru zborurile interne.

AveÅ£i nevoie de acest timp pentru a parcurge toate formalităţile necesare pentru călătoria dumneavoastră (înregistrarea pasagerilor ÅŸi a bagajelor, controlul de securitate, controlul vamal etc). RezervaÅ£i timp pentru toate acestea: este în interesul dumneavoastră sa aveÅ£i o călătorie lipsită de griji!

InformaÅ£ii în aeroport

Imediat ce ajungeÅ£i în aeroport, informaÅ£i-vă cu privire la zborul dumneavoastră. Este posibil să apară informaÅ£ii de ultimă oră.Acordati atenÅ£ie tuturor anunÅ£urilor difuzate prin sistemul de sonorizare al aeroportului, precum ÅŸi tuturor informaÅ£iilor afiÅŸate.

Formalităţile de check-in

Înregistrarea (formalităţile check-in) se efectuează la ghiÅŸeul rezervat pentru zborul cu care urmează să călătoriti. Formalităţile constau în înregistrarea bagajelor dumneavoastră de cala ÅŸi în atribuirea unui loc la bordul avionului. PrezenÅ£a dumneavoastră în aeroport pentru check-in trebuie să fie cu 2 ore înainte de un zbor internaÅ£ional ÅŸi cel puÅ£in o oră pentru un zbor intern
Pasagerii care nu se prezintă la timp pentru formalităţile de check-in îÅŸi pot pierde dreptul de a călătorii pentru zborul programat.


Responsabilităţile pasagerilor

Pentru a avea o calatorie placuta este bine să vă asiguraÅ£i că aveÅ£i toate actele necesare călătoriei. Pentru înregistrarea ca pasager (check-in), este necesar să prezentaÅ£i un act de identitate valid, CI sau paÈ™aport (după caz) ÅŸi biletul de călătorie (rezervarea).
În această etapă trebuie să prezentaÅ£i bagajul/bagajele de cală pentru a fi cântărite precum È™i bagajul de mână pentru a fi verificat dacă se încadrează în limitele de greutate È™i de dimensiuni cerute de către companie.

Controlul de securitate

Toti pasagerii care urmează să călătorească, precum ÅŸi bagajele acestora, sunt supusi controlului de securitate înainte de îmbarcare, în scopul de a se preveni introducerea la bordul aeronavelor a armelor, explozibililor sau a altor dipozitive, precum ÅŸi a obiectelor periculoase care pot fi folosite pentru comiterea unui act de intervenÅ£ie ilicită.

Lăsarea bagajelor nesupravegheate în zonele publice ale aeroportului este interzisă.

Nu acceptaţi nici un colet sau bagaj al altei persoane, indiferent care ar fi motivul!

Nu vă părăsiÅ£i bagajul nici măcar pentru câteva secunde!

În secÅ£iunea Bagaje gasiÅ£i informaÅ£iile necesare privind articolele interzise în bagajele transportate de dumneavoastră.

Pentru eficientizarea timpului alocat controlului de securitate trebuie:

  • să vă scoateÅ£i paltoanele, pardesiele ÅŸi sacourile; acestea vor fi controlate separat;
  • să vă scoateÅ£i calculatoarele portabile ÅŸi celelalte dispozitive electrice mari din bagajele de mână; acestea vor fi controlate separat.
  • să prezentaÅ£i personalului de securitate, spre examinare, toate lichidele pe care le aveÅ£i.

Pentru mai multe detalii privind controlul de securitate, vă rugăm să accesați:http://www.sri.ro/securitatea-aviatiei-civile

 Controlul vamal

La intrarea/ieÅŸirea în/din România trebuie înscrise în declaraÅ£ia vamală următoarele:

• o sumă mai mare de 10.000 € sau echivalentul acesteia în altă monedă;
• arme, muniÅ£ii, materiale explozibile, radioactive sau nucleare;
• medicamente, substanÅ£e chimice, materiale toxice;
• bijuterii ce depăşesc nevoile personale;
• băuturi alcoolice în cantitate mai mare de 1 litru;
• Å£igări în cantitate mai mare de două cartuÅŸe (200 Å£igări);
• orice obiect de artă din patrimoniul statului

Pentru orice alte informaÈ›ii despre formalitățile vamale de îndeplinit la intrarea sau ieÅŸirea din Å£ară accesaÅ£i www.customs.ro sau contactaÈ›i Biroul Vamal din cadrul Aeroportului Satu Mare

Controlul documentelor

Această etapă presupune verificarea actelor necesare trecerii frontierei de stat ÅŸi se aplică pentru toate zborurile internaÅ£ionale. La controlul PoliÅ£iei de Frontieră trebuie să aveÅ£i pregătite actele de identitate,talonul,cardul de îmbarcare primit de la compania aeriană ÅŸi eventuale împuterniciri / caziere / vize / etc.

Dacă însoÅ£iÅ£i un minor vă rugăm să vă asiguraÅ£i că sunteÅ£i informaÅ£i în legătură cu termenii ÅŸi condiÅ£iile necesare pentru călătoria dumneavoastră de la compania aeriană sau de la PoliÅ£ia de Frontieră.

Pentru orice alte informații despre formalitățile privind controlul documentelor la intrarea sau ieşirea din ţară, contactați Biroul Poliţiei de Frontieră.

Înainte de îmbarcarea în aeronavă

Pentru articolele cumpărate în zona de tranzit de pe aeroport, trebuie fie să păstraÅ£i chitanÅ£a sau factura care se va prezenta la controlul de securitate în cazul în care aveÅ£i un zbor ulterior de pe un alt aeroport. Dacă aceste mărfuri sunt vândute în ambalaje speciale ÅŸi sigilate, nu le deschideÅ£i până la destinaÅ£ia finală sau înainte de controlul de securitate, efectuat pe ultimul aeroport de transfer.

AcordaÅ£i atenÅ£ie tuturor anunÅ£urilor difuzate prin sistemul de sonorizare al aeroportului, precum ÅŸi tuturor informaÅ£iilor afiÅŸate în zona de îmbarcare.

Alte aspecte ale călătoriei

Trebuie să vă supuneÈ›i tuturor legilor, regulilor, È™i cerinÈ›elor din țările în/din care călătoriÈ›i, precum È™i Termenilor È™i CondiÈ›iilor de Transport ale companiei cu care veÈ›i zbura.

Aeroportul Satu Mare vine în sprijinul dumneavoastă cu toate informaÅ£iile necesare ÅŸi cu datele de contact pentru instituÅ£iile în masură să vă informeze concret, Politia de Frontiera,Oficiul Vamal, însă nu se face responsabil în nici un fel de obÅ£inerea documentelor necesare călătoriei sau de respectarea legilor, regulilor, cerinÅ£elor sau instrucÅ£iunilor companiei cu care călătoriÅ£i.

 

Bagaje

 

Informatii Reguli bagaje

Regulamentul de punere in aplicare 


Bagajul de mână

AveÈ›i dreptul la un bagaj de mână, dar acesta trebuie să se încadreze în limitele de greutate È™i dimensiuni specifice fiecărei companii È™i a tipului de bilet. Bagajul de mână se supune controlului de securitate È™i “Regulilor de securitate ale U.E. pe aeroporturi”.

Lichide

În scopul protejării împotriva unor posibile ameninţări cu lichide explozive, Uniunea Europeană a adoptat noi reguli de securitate prin care sunt restricÅ£ionate cantităţile de lichide pe care le puteÅ£i transporta. Aceste reguli se aplică tuturor pasagerilor, la punctele de plecare de pe aeroporturile ţărilor membre ale UE, indiferent de destinaÅ£ia aleasă.

Vă rugăm să reÅ£ineÅ£i, atunci când vă faceÅ£i bagajul, că este permis să transportaÅ£i o cantitate mică de lichide în bagajul de mână.Lichidele, cu excepÈ›ia celor în recipiente individuale cu o capacitate de maximum 100 de mililitri sau echivalent, trebuiesc introduse într-o pungă de plastic transparentă resigilabilă, cu o capacitate de maximum 1 litru (dimensiuni aproximative 20 cm x 20 cm)

Bagajul de cală

Când bagajul dumneavoastră de cală va fi predat la check-in, el va intra în custodia companiei aeriene cu care călătoriÈ›i È™i se va emite o etichetă de identificare.Vă recomandăm ca pe bagajul de cală să inscriptionaÈ›i numele, adresa dumneavoastră È™i un număr de telefon la care puteÈ›i fi contactat.

Va recomandam sa contactati compania aeriana cu care calatoriti in ce priveste politica adoptata referitor la acet tip de bagaj.

Articolele care nu se acceptă în bagaje

Articole interzise în bagajul de mână:

• arme de foc, clasice sau artizanale, întregi sau demontate, în stare de funcÅ£ionare sau nu, precum ÅŸi părÅ£i componente ale acestora;

• dispozitive detonatoare artizanale, produse pirotehnice, dispozitive explozive (de uz militar) ÅŸi componente ale acestora;
• substanÅ£e sau dispozitive incendiare, clasice sau artizanale, întregi sau componente ale acestora;
• substanÅ£e toxice de luptă, incapacitante, neuroparalitice, radioactive, acizi, inflamabile, corozive, substanÅ£e chimice de uz gospodăresc etc;
• arme albe (boxuri, săbii, pumnale, bâte etc.);
• orice obiect de uz gospodăresc ce poate fi folosite în acÅ£iuni de intervenÅ£ie ilicită împotriva aviaÅ£iei civile prin tăiere, împungere, lovire (cuÅ£ite, topoare, satâre, coase, secere, scule profesionale, foarfeci, andrele, lame de ras, statuete etc.);
• jucării sau imitaÅ£ii de arme de foc;
• alte obiecte periculoase (cartuÅŸe de sifon, butelii de oxigen, lămpi subacvatice, vopsea, diluant de vopsea, otrăvuri, alcool în concentraÅ£ie de peste 70%, baterii auto etc.);
• orice alt obiect care dă motive întemeiate de suspiciune.


Articole interzise in bagajul de cală:

• dispozitive detonatoare artizanale, produse pirotehnice, dispozitive explozive (de uz militar) ÅŸi componente ale acestora;
• substanÅ£e sau dispozitive incendiare, clasice sau artizanale, întregi sau componente ale acestora;
• substanÅ£e toxice de luptă, incapacitante, neuroparalitice, radioactive, acizi, inflamabile, corozive, substanÅ£e chimice de uz gospodăresc etc.;
• alte obiecte periculoase (cartuÅŸe de sifon, butelii de oxigen, lămpi subacvatice, vopsea, diluant de vopsea, otrăvuri, alcool în concentraÅ£ie de peste 70%, baterii auto etc.).


Responsabilitățile companiilor aeriene în privinÈ›a bagajelor de cală
Bagajul de cală va fi transportat cu aceeaÅŸi aeronavă ca ÅŸi dumneavoastră. Dacă acest lucru nu va fi posibil din motive independente de voinÅ£a noastră, compania aeriană cu care călătoriÅ£i are obligaÅ£ia să îl transporte până la destinaÅ£ia dumneavoastră care este înscrisă pe biletul electronic, într-un interval de timp cât mai scurt posibil.

Greutatea bagajului

Fiecare companie are politica proprie privind greutatea și dimensiunile acceptate ale bagajelor. Pentru informații contactați compania aeriană cu care zburați.

Excedentul de bagaj

Orice diferență de greutate a bagajelor de cală față de limita impusă de companie se taxează suplimentar, tarif de asemenea stabilit de companie.

Bicicletele sau alte articole sportive sunt acceptate de către companiile aeriene în termenii ÅŸi condiÅ£iile specifice fiecăruia.

Colectarea și livrarea bagajului de cală

Trebuie să vă colectaÈ›i bagajul de cală în momentul în care aÈ›i ajuns la destinaÈ›ie. Dacă nu îl luaÈ›i într-o perioadă rezonabilă de timp, el este preluat în custodia COMPANIEI AERIENE cu care aÈ›i călătorit, care vă poate percepe o taxă de depozitare.

Atentie.!

Nu parasiti zona de recuperare a bagajelor inainte sa intrati in posesia acestuia.Odata iesit in zona publica nu vi se va permite intoarcerea in zona bagaje.

Dacă nu este reclamat È™i colectat în decursul unei luni de zile de la data în care este adus la destinaÈ›ie, compania aeriană poate dispune de el în orice mod fără a avea vreo responsabilitate materiala față de dumneavoastră. Doar proprietarul bagajului de cală È™i al etichetei de identificare are dreptul de a-l colecta.

Bagajul de cală intră în custodia companiei aeriene È™i nu va fi predat decât proprietarului în urma prezentării etichetei de identificare sau oricărei persoane împuternicite legal.

Bagaje pierdute

În cazul în care bagajul dumneavoastră nu soseÅŸte la destinaÅ£ie, trebuie să luaÅ£i legătura cu operatorii zborului.

Animale vii

În funcÈ›ie de termenii È™i condiÈ›iile companiei aeriene, în cabina de pasageri se acceptă transportul animalelor vii de mici dimensiuni din clasa PET (animale de companie cu greutate maximă de 6 kg) câini sau pisici, în cuÈ™ti speciale, cu obligaÈ›ia proprietarului de a le È›ine în braÈ›e pe durata zborului.

Atentie! Sant companii aeriene care nu accepta transportul animalelor de companie.Contactati compania aeriana ce care calatoriti pentru detalii.

În cala de bagaje pot fi transportate animale vii de talie medie, câini sau pisici, în cuÈ™ti standardizate în conformitate cu reglementările IATA, dar nu mai mult de trei pe un zbor. Pentru detalii suplimentare trebuie contactată compania aeriană cu care călătoriÈ›i.

Rămășițele umane

Rămășițele umane nu sunt acceptate pentru transport pe zborurile de pasageri pentru nicio destinație. Transportul urnelor funerare este posibil pe baza unui aranjament prealabil.

 

Drepturile pasagerilor

 

Companiile de transport aerian au obligaÅ£ia legală să vă informeze cu privire la drepturile dumneavoastră È™i la locul în care puteÈ›i depune reclamaÈ›ii.

Refuzarea îmbarcării

AveÅ£i dreptul să solicitaÅ£i despăgubiri între 125 EUR ÅŸi 600 EUR, în funcÅ£ie de distanÅ£a de zbor ÅŸi de întârzierea produsă în urma redirecÅ£ionării cursei.

Întârzierile prelungite

În cazul în care întârzierea este mai mare de cinci ore, aveÅ£i dreptul să solicitaÅ£i rambursarea costului biletului dar numai cu condiÅ£ia renunţării la călătorie.

Anularea zborului

În cazul anulării zborului aveÅ£i dreptul să primiÅ£i despăgubiri băneÅŸti, cu excepÅ£ia următoarelor situaÅ£ii: aÅ£i fost informat cu privire la anularea cursei cu 14 zile înainte de data zborului, orarul cursei redirecÅ£ionate este foarte apropiat de orarul iniÅ£ial sau compania de transport aerian poate demonstra faptul că anularea zborului a fost determinată de motive speciale.

Asistenţa asigurată de către companiile de transport aerian

În funcÅ£ie de împrejurări, în cazul în care îmbarcarea dumneavoastră este refuzată sau dacă cursa cu care călătoriÅ£i este anulată ori întârzie, aveÅ£i dreptul la asistenţă (asigurarea mesei, a mijloacelor de comunicare, a cazării peste noapte dacă este cazul). În cazul în care îmbarcarea dumneavoastră este refuzată sau dacă cursa cu care călătoriÅ£i este anulată, puteÅ£i alege între a vă continua călătoria sau a vi se rambursa costul biletului.

Pasagerii cu mobilitate redusă

Pasagerii cu mobilitate redusă ÅŸi persoanele cu handicap sunt protejate împotriva discriminării ÅŸi începând cu 26 iulie 2008 pot beneficia de o asistenţă corespunzătoare asigurată (în anumite condiÅ£ii) în fiecare aeroport de pe teritoriul UE.
Link: www.ec.europa.eu/passenger-rights

Identitatea companiilor de transport aerian

Trebuie să cunoaÅŸteÅ£i din timp identitatea operatorului cursei cu care călătoriÅ£i. Companiile de transport aerian care nu oferă condiÅ£ii sigure de zbor sunt interzise sau sunt supuse unor restricÅ£ii pe teritoriul Uniunii Europene. Aceste companii sunt prezentate la: www.air-ban.europa.eu.

Răspunderea

Companiile de transport aerian răspund pentru pagubele produse în urma întârzierii curselor (până la ± 4.800 EUR), pentru deteriorarea ÅŸi pierderea bagajelor (până la ± 1.200 EUR) precum ÅŸi pentru vătămările corporale sau decesele produse în urma accidentelor. Ele nu poartă însă această răspundere în cazul în care au luat toate măsurile posibile pentru a evita pagubele produse sau dacă s-au aflat în imposibilitatea luării unor astfel de măsuri.

Pachetele turistice

Operatorii de pachete turistice au obligaÅ£ia să prezinte informaÅ£ii corecte cu privire la biletele de vacanţă rezervate, să respecte obligaÅ£iile contractuale ÅŸi să asigure protecÅ£ia pasagerilor în cazul insolvabilităţii organizatorului.

Mai multe informaţii?

SunaÅ£i la numărul gratuit* din orice punct în care vă aflaÅ£i pe teritoriul UE, în timpul programului de lucru (09:00 – 18:30 CET în zilele lucrătoare): 00 800 678 910 11

Mai multe informaÅ£ii, precum ÅŸi o listă a autorităţilor naÅ£ionale care răspund de respectarea acestor drepturi se găsesc la: www.apr.europa.eu

 

Vremea
Stiri
Reabilitare si modernizare suprafete de miscare si extindere aerogara la aeroportul Satu Mare
Reabilitare si modernizare suprafete de miscare si extindere aerogara la aeroportul Satu Mare
Contractul de finantare pentru implementarea proiectului ,,Reabilitare si modernizare suprafete de miscare si extindere aerogara la aeroportul Satu Mare' a fost ...
Detalii

“HAI LA MARE, SATU MARE!”
“HAI LA MARE, SATU MARE!”
Marea ne aÅŸteaptă ÅŸi par avion! Începând din 18 iunie 2019 ÅŸi până în 14 septembrie 2019, cursele TAROM Satu Mare – ...
Detalii

Creștere de 24,5% a traficului de pasageri la Aeroportul Satu Mare
Creștere de 24,5% a traficului de pasageri la Aeroportul Satu Mare
Anul 2018 a însemnat pentru Aeroportul Satu Mare o cifră record de pasageri: 75.692. Față de anul 2017, creÈ™terea este de 24,5%. Cursele int ...
Detalii